Czego możemy się dowiedzieć z badania markerów zapalnych we krwi?

Stany zapalne w organizmie powstają w sytuacji, gdy organizm broni się przed atakiem drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, wirusów, grzybów) albo przed niedokrwieniem, bądź też reaguje na poparzenia, urazy mechaniczne i kontakt ze szkodliwymi substancjami. Stan zapalany w organizmie może trwać krótko, bądź długotrwale – wówczas mówimy o zapaleniu przewlekłym. Różna może być również intensywność stanu zapalnego. Czasem objawy są na tyle delikatne, że bez wykonania szczegółowych badań, nie jesteśmy w stanie dostrzec, że w organizmie dzieje się coś niepokojącego.

Jak rozwija się stan zapalny?

Jeśli do organizmu dostaje się patogen, organizm identyfikuje go poprzez kontakt z komórkami antygenowymi. Po takiej identyfikacji, organizm wie, w którym miejscu powinien zastosować reakcję obronną, a następnie zaczyna wytwarzać hormony prostaglandyny. Ich zadaniem jest rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie ich przepuszczalności. W ten sposób zwiększa się ukrwienie tkanki objętej stanem zapalnym.

Większe ukrwienie tkanki i większy przepływ krwi i limfy są konieczne, jeśli problematyczny obszar ma poradzić sobie z patogenem, a następnie zregenerować. Zmiany jakościowe w krwi i zmiany przepływu są widoczne w badaniach laboratoryjnych. Dlatego aby potwierdzić bądź wykluczyć występowanie stanu zapalnego w organizmie, wykonuje się badania krwi.

Badanie krwi w Londynie

Na badania laboratoryjne krwi w UK kierują różni specjaliści, ponieważ stan zapalny może rozwijać się w każdej części organizmu. Badania może zlecić laryngolog, który podejrzewa zapalenie zatok, hepatolog, który podejrzewa zapalenie wątroby, a nawet alergolog, który podejrzewa występowanie alergii. Oczywiście laboratorium diagnostyczne w Londynie najczęściej realizuje skierowania wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu, ale nie jest to regułą.

Aby ocenić, czy w organizmie toczy się zapalenie, należy zbadać wskaźniki stanu zapalnego. Badanie krwi w Londynie, oprócz klasycznej morfologii, koncentruje się wówczas na wskaźnikach OB i CPR. Wspomniane wskaźniki laboratoryjne, które wzrastają podczas reakcji zapalnych układu immunologicznego, to markery stanu zapalnego.

O czym informują markery stanu zapalnego OB i CPR?

Odczyn OB, nazywany również odczynem Biernackiego, to pomiar drogi opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi w czasie jednej godziny. Podwyższona wartość OB może sugerować zapalenie nerek, trzustki, toczące się zakażenia bakteryjne, a nawet rozwój białaczki. Z kolei marker CPR, czyli białko C-reaktywne, białko ostrej fazy, pojawia się w organizmie po uszkodzeniu tkanek. Kiedy stan zapalny się rozwija, wzrasta również CPR. Wzrost wskaźnika można zaobserwować już po kilku godzinach od wystąpienia infekcji. W diagnozowaniu stanów zapalnych pomocne jest również badanie poziomu leukocytów – ich wartość rośnie, jeśli w organizmie toczy się stan zapalny.