Medycyna – jaki kierunek wybrać?

Medycyna

Studia medyczne na kierunku lekarskim należą do jednych z najtrudniejszych, do tego najdłuższych w Polsce. Studia te trwają aż sześć lat, do tego prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym lub wieczorowym, co oznacza, że kierunku lekarskiego nie da się ukończyć zaocznie. Warto również podkreślić, że są to studia jednolite magisterskie – nie ma możliwości zmiany kierunku po kilku latach nauki i zdobyciu tytułu licencjata. Kierunek lekarski wymaga intensywnej, systematycznej nauki, ale i określonych predyspozycji do wykonywania zawodu lekarza. Pamiętajmy jednak, że nie każda osoba, która podejmuje studia na uczelni medycznej, robi to z myślą o byciu lekarzem.

Studia medyczne nie tylko dla przyszłych lekarzy

Absolwent szkoły średniej, który chciałby podjąć naukę na uczelni medycznej, powinien dobrze zapoznać się z tematem medycyna jaki kierunek. Dzięki temu dowie się wielu ciekawych rzeczy na temat studiów medycznych i kierunków oferowanych przez poszczególne uczelnie. Warto poszukać szczegółowych informacji na temat przebiegu studiów, aby przekonać się, czy wykłady i zajęcia praktyczne rzeczywiście będą dla nas interesujące. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na decyzję o wyborze kierunku kształcenia, są również perspektywy na rynku pracy. Studia medyczne to nie tylko kierunek lekarski, który przygotowuje do wykonywania zawodu lekarza. Kierunki medyczne to także te, związane z badaniami analitycznymi, nauką o lekach, poprawą kondycji fizycznej, ale również kierunki weterynaryjne.

Medycyna jaki kierunek

Wybór kierunku na uczelni medycznej nie powinien być przypadkowy. W końcu między ratownictwem medycznym a weterynarią, czy też między kosmetologią a położnictwem istnieje ogromna przepaść. Osoby, które chciałyby studiować na uczelni medycznej, powinny wybrać taki kierunek, który rzeczywiście jest dla nich interesujący. Oczywiście nie zawsze rozpoczęcie nauki na wymarzonym kierunku będzie możliwe (na wielu z nich wysokie progi rekrutacyjne są do osiągnięcia tylko dla najlepszych) – wówczas należy wybrać kierunek pokrewny.

W przypadku kierunku lekarskiego, stomatologii, fizykoterapii lub farmacji należy pamiętać też o tym, że są to studia sześcioletnie. Studia na innych kierunkach da się ukończyć w systemie pięcioletnim.

Kierunek lekarski a wybór specjalizacji

Osoby, które marzą o zawodzie lekarza, nie muszą już teraz decydować medycyna jaki kierunek. Każdy lekarz musi ukończyć studia na kierunku lekarskim i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast wybór konkretnej specjalizacji następuje dopiero po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu zawodowego po sześcioletnich studiach magisterskich. Lekarski Egzamin Państwowy daje prawo do wykonywania zawodów lekarza i wyboru specjalizacji. Dopiero wówczas lekarz decyduje, czy chce być chirurgiem, laryngologiem, dermatologiem czy pediatrą.

Ukończenie studiów medycznych, a szczególnie kierunku lekarskiego, to perspektywa zdobycia prestiżowego zawodu i dobrych zarobków. Droga do stabilizacji zawodowej jest długi i trudna, ale zdecydowanie warto ją przejść, by spełnić swoje marzenia i stać się cenionym specjalistą.