Gdzie udać się do lekarza będąc w UK?

Gdzie udać się do lekarza będąc w UK?

Wielka Brytania przez lata stanowiła popularny kierunek emigracyjny Polaków. Obecnie na Wyspach nadal mieszka i pracuje wiele osób polskiej narodowości, z czego część pewnie pozostanie w Anglii na stałe. Osobom, które mają na Wyspach stały adres zamieszkania i od dawna wykonują legalną pracę zarobkową, przysługuje szereg uprawnień tożsamych z tymi, jakie posiadają rdzenni Brytyjczycy. Takie osoby mogą m.in. bez przeszkód korzystać z publicznej służby zdrowia. Ale co mają zrobić ci, którzy takich uprawień jeszcze nie posiadają? Do kogo zgłosić się po pomoc w razie zachorowania w trakcie krótkiego pobytu w UK?

Karty EKUZ a brexit

Zanim Wielka Brytania zrezygnowała z członkostwa w Unii Europejskiej, Polacy mogli jeździć na Wyspy bez żadnych przeszkód i bez konieczności starania się o wizy czy ubezpieczenia podróżne. Przed wyjazdem wystarczyło wyrobić sobie kartę EKUZ, wskazując we wniosku cel podróży. Nieco inaczej wyglądał wniosek osoby, która planowała zwiedzać Wielką Brytanią, a inaczej osób jadących się uczyć lub pracować.

Karty EKUZ wydawane są na czas określony, który uzależniony jest z jednej strony od wspomnianego wyżej celu podróży, z drugiej zaś od wieku wnioskującego. Karty wydane przed Brexitem zachowują ważność do terminu wskazanego na każdej z kart, co oznacza, że w UK wciąż można okazać się starą kartą i korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w czasie tymczasowego pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Świadczenia na dotychczasowych zasadach udzielane są w razie nagłego zachorowania, wypadku, zaostrzenia objawów choroby przewlekłej itd.

Polska przychodnia w Londynie

Kart EKUZ uprawniają do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej, ale nie każdy chce z takiej możliwości skorzystać. Niektórzy wolą zgłosić się po pomoc do przychodni polskiej, bo przecież takich w Wielkiej Brytanii nie brakuje. To prawda, że polscy lekarze w Londynie pracują w publicznych szpitalach i przychodniach w UK, ale wielu z nich zajmuje świadczeniem prywatnej opieki medycznej i prowadzi działalność w polskiej przychodni. Polska przychodnia w Londynie to miejsce nowoczesne, komfortowo wyposażone, zatrudniające świetnych specjalistów i oferujące kompleksowe usługi medyczne. A wszystko to w przyjaznej atmosferze i co równie ważne – z możliwością porozumiewania się w języku polskim.

Co oferuje polska klinika w UK?

Polska przychodnia w Londynie zapewnia nie tylko podstawową opiekę medyczną, a więc dostęp do lekarza rodzinnego, internisty czy pediatry, ale również szereg usług specjalistycznych. W jednym miejscu oferowane są szczegółowe badania, konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin medycznych oraz mniej lub bardziej inwazyjne zabiegi. Polska klinka to miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi. Zapracowani rodzice mogą umawiać się na konsultacje również w godzinach wieczornych i w weekendy, co stanowi dla nich spore ułatwienie. Terminy oczekiwania na wizytę nie są długie, a nierzadko na badania można umówić się na ten sam dzień