Czym zajmuje się neurologopeda?

Logopeda to specjalista zajmujący się terapią zaburzeń mowy i języka. Logopeda pomaga pacjentom z wadami wymowy, mówiącym niewyraźnie, zbyt szybko, jąkającym się, a także osobom z przetrwałym niemowlęcym sposobem połykania i nieprawidłową pozycją spoczynkową języka. Neurologopeda również prowadzi terapię wspomnianych zaburzeń, ale przede wszystkim wtedy, gdy są to zaburzenia powstałe z przyczyn neurologicznych. Uszkodzenia neurologiczne mogą spowodować poważne problemy z wysławianiem się, stąd konieczność prowadzenia specjalistycznej terapii.

Neurologopeda pomaga zarówno dzieciom, jak i dorosłym

Zaburzenia mowy powstałe w wyniku uszkodzeń neurologicznych mogą występować u pacjentów w każdym wieku. W przypadku osób dorosłych są to zwykle uszkodzenia nabyte, będące skutkiem chorób i urazów. Pomocy potrzebują zwłaszcza pacjenci po udarach niedokrwiennych mózgu, po poważnych wypadkach komunikacyjnych, czy po zabiegach neurologicznych. U dzieci problemy z mową również mogą wystąpić nagle, na skutek jakichś traumatycznych wydarzeń, ale znacznie częściej są to zaburzenia spowodowane wydarzeniami okołoporodowymi. Terapii potrzebują zwłaszcza dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, z autyzmem czy afazją.

Profilaktyka, diagnozowanie i korygowanie wad wymowy

Niektórym wadom wymowy u dzieci dałoby się zapobiec, gdyby rodzice kierowali się zaleceniami neurologopedów. Profilaktyka jest bardzo ważna, dlatego specjaliści kładą duży nacisk na przekazywanie wiedzy na temat właściwego użytkowania smoczków, butelek, czy rozszerzania diety. Ponadto zrówno neurologopeda w Polsce, jak i neurologopeda w UK dążą do tego, by rodzice nie bali się zgłaszać do nich z małym pacjentem i podejmowali stosowne działania, gdy mają podejrzenie, że mowa dziecka nie rozwija się w sposób prawidłowy. Im wcześniej zostanie wdrożona terapia logopedyczna, tym większa szansa, że w krótkim czasie uda się skorygować wadę wymowy.

Diagnozowanie wad wymowy i wskazywanie ich przyczyn to zadanie zarówno dla logopedy, jak i neurologopedy. Z reguły trudniejszymi przypadkami zajmują się neurologopedzi. Pracują z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dziećmi obciążonymi okresem ciążowym i okołoporodowym, dziećmi z wadami genetycznymi oraz osobami dorosłymi z uszkodzeniami układu nerwowego, które powodują zaburzenia mowy. Korygowanie wad wymowy u takich pacjentów to proces długi i żmudny, ale odpowiednio prowadzona terapia może przynieść spektakularne efekty.

Neurologopeda w UK – polska przychodnia w Londynie

W razie występowania zaburzeń mowy, zaburzeń aparatu żucia lub dysfunkcji języka u osoby polskiej narodowości, wychowywanej w polskiej kulturze i na co dzień obcującej z polskim językiem, konieczne jest prowadzenie terapii w języku polskim. O ile znalezienie dobrego neurologopedy w kraju nie powinno nastręczać trudności, o tyle znalezienie specjalisty poza granicami Polski może być bardziej skomplikowane. Na szczęście osoby mieszkające w UK mogą skorzystać z oferty, jaką przygotowała polska przychodnia w Londynie. Przyjmuje tam polski lekarz w UK właściwie każdej specjalizacji, w tym również polski neurologopeda.