VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES ZDROWIA PUBLICZNEGO

„Zdrowie Publiczne w działaniach Samorządów Terytorialnych w Polsce”

Warszawa, 28-29 maja 2015 r. – Centrum Konferencyjne Hotelu Lord

I Dzień Kongresu (czwartek, 28 maja)
14.00-14.30
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
14.30-15.00
OFICJALNE OTWARCIE KONGRESU
Powitanie zaproszonych Gości i Delegatów VII Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego „Zdrowie Publiczne w działaniach Samorządów
Terytorialnych w Polsce” przez dr Włodzimierza W. Sukiennika, I Wiceprezesa Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”(IAPO, APHA).”
Wystąpienia zaproszonych Gości Honorowych

dr n. med. Beata Małecka-Libera
Pełnomocnik Rządu ds. projektu Ustawy o Zdrowiu Publiczny, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny

Rudolf Borusiewicz
Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor Biura ZPP

prof. dr Krzysztof Maruszewski (transmisja)
Director IHCP, Joint Research Centre; Komisja Europejska

Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) – Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów

Sesja I
SESJA INAUGURACYJNA
15.00-15.15
Temat: Priorytety i zadania na przyszłość w projekcie Ustawy o Zdrowiu Publicznym

Wykładowca: dr n. med. Beata Małecka-Libera
Pełnomocnik Rządu ds. projektu Ustawy o Zdrowiu Publiczny, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

15.15-15.35
Temat: Programy zdrowotne realizowane przez samorządy terytorialne w Polsce

Wykładowca: Grzegorz Kubalski
Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

15.35-15.55
Temat: Rola promocji zdrowia w realizacji programów prozdrowotnych

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Dorota Antonina Cianciara
Szkoła Zdrowia Publicznego; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

15.55-16.30
PRZERWA KAWOWA
Sesja II
DYSKUSJA PANELOWA
Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w promowaniu zdrowia
16.30-18.00
Moderator Sesji:

Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny

Uczestnicy:

Grzegorz Hudzik
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach

dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

Izabela Kucharska
Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Główny Inspektorat Sanitarny

Marcin Bombrych
Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, Główny Inspektorat Sanitarny

Przedstawiciele PSSE

18.00-18.20
PRZERWA KAWOWA
Sesja III
DYSKUSJA PANELOWA
Wojewódzkie programy w dziedzinie Zdrowia Publicznego
18.20-19.50
Moderator Sesji:

prof. dr hab. n. med. Adam Fronczak
Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Uczestnicy:

prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
Zakład Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego; Zastępca Przewodniczącego Rady NFZ

Elżbieta Nawrocka
Konsultant Województwa Mazowieckiego w dziedzinie Zdrowia Publicznego

dr n. med. Wojciech Matusewicz
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych

Anna Wiśniewska
Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

19.50-22.00
KOLACJA
Zakończenie I dnia Kongresu
II Dzień Kongresu (piątek, 29 maja)
8.30-9.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Sesja IV
DYSKUSJA PANELOWA
Zdrowie w działaniach samorządów powiatowych i gminnych
9.00-10.30
Moderator sesji:

prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Uczestnicy:

Grzegorz Kubalski
Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

prof. dr hab. n. med. Piotr Tyszko
Instytut Medycyny Społecznej; I Wydział Lekarski; Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n.med. Iwona Kowalska
Instytut Zdrowia Publicznego; Wydział Nauk o Zdrowiu; Collegium Medicum UJ w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Jan Krakowiak
Prezes Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Lech Panasiuk
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Jolanta Prochaska
Naczelnik Wydziału ds. Szczepień Ochronnych w Departamencie Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Główny Inspektorat Sanitarny

10.30-10.50
PRZERWA KAWOWA
Sesja V
DYSKUSJA PANELOWA
Promocja zdrowia społeczności w działaniach samorządów lokalnych
10.50-12.20
Moderator Sesji:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym

Uczestnicy:

dr n. med. Ewa Czeczelewska
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

dr n. med. Krzysztof Kuszewski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH); Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego; Wiceprezes Polskiej Unii Onkologii

dr n. o zdr. Aleksandra Saniewska-Kilim
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Departament Matki i Dziecka; Ministerstwo Zdrowia

Elżbieta Nawrocka
Konsultant Województwa Mazowieckiego w dziedzinie Zdrowia Publicznego

Michał Kidawa
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

dr n.med. Przemysław Biliński
Dyrektor Medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Regionalne Centrum Onkologii

prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

12.20-12.40
PRZERWA KAWOWA
Sesja VI
DYSKUSJA PANELOWA
Współpraca międzysektorowa w realizacji polityki prozdrowotnej
12.40-14.10
Moderator Sesji:

Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny

Uczestnicy:

Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Marek Wójcik
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Katarzyna Dramińska
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rudolf Borusiewicz
Przewodniczący Rady NFZ, Dyrektor Biura ZPP

Dorota Idzi
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

14.10-14.30
PRZERWA KAWOWA
Sesja VII
Wystąpienia Zaproszonych Gości
14.30-15.00

Ciarán Nicholl
Ispra Sector Head, Internal and External Communications Unit, Programmes and Stakeholders Relations Directorate, Joint Research Centre, Komisja Europejska

SESJA KOŃCOWA
15.00-16.30
Moderator Sesji:

Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny

1. Podsumowanie Sesji Panelowych

Sesja II, VI

Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny

Sesja III

prof. dr hab. n. med. Adam Fronczak
Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sesja IV

prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Sesja V

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym

2. Dyskusja, wnioski i konkluzje

3. Zakończenie VII Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego

16.30
OBIAD