Polskie Towarzystwo Higieniczne
List z podziękowaniem

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
List z podziękowaniem

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”

Instytut Sportu w Warszawie

Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła w Warszawie