Data publikacji:

Jak już informowaliśmy, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł dokonał zmiany na stanowisku konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. MZ wyjaśnia, że decyzja ministra „wynikała z przepisów ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia”.

W odpowiedzi na pytania PAP dotyczące odwołania konsultanta, resort poinformował, że szef MZ odwołał prof. Stanisława Radowickiego 1 sierpnia br. i w tym samym dniu do pełnienia tej funkcji powołał prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

Rzeczniczka MZ Milena Kruszewska przekazała, że decyzja ministra „wynikała z przepisów ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, zgodnie z którymi organ powołujący konsultanta odwołuje go przed upływem kadencji, jeżeli w ocenie tego organu konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie”.

Odwołania prof. Radowickiego domagali się m.in. uczestnicy pikiet organizowanych przed MZ w ramach akcji „Szpitale bez aborterów”. Nowy konsultant prof. Krzysztof Czajkowski kieruje II Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej.

Szef MZ powołuje konsultantów krajowych spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin: medycyny, farmacji oraz innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Konsultanci krajowi inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań; prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie; doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych; opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski; opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Kadencja konsultanta trwa 5 lat.

źródło: rynekzdrowia.pl
foto: PTWP