prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Włodzimierz W. Sukiennik
Sekretarz Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
Prof. dr. Krzysztof Maruszewski
Dyrektor IHCP, Joint Reserch Centre Komisja Europejska
Rudolf Borusiewicz
Przewodniczący Rady NFZ, Dyrektor Biura ZPP
Marek Olszewski
Prezes Zarządu Związku Gmin Wiejskich
prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
dr n. med. Wojciech Matusewicz
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych
dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Dyrektor Instytutu Sportu w Warszawie
Izabela Kucharska
Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi,
Główny Inspektorat Sanitarny
dr Przemysław Biliński
Dyrektor Medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi,
Regionalne Centrum Onkologii
prof. dr hab. n. med. Piotr Tyszko
Instytut Medycyny Społecznej; I Wydział Lekarski; Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr Bogdan Wojtyniak
Z-ca Dyrektora ds. Szkolenia Podyplomowego i Współpracy w zakresie Zdrowia Publicznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
dr Iwona Kowalska
Instytut Zdrowia Publicznego; Wydział Nauk o Zdrowiu; Collegium Medicum UJ w Krakowie
Elżbieta Nawrocka
Konsultant Województwa Mazowieckiego w dziedzinie Zdrowia Publicznego
prof. dr hab. n. med. Adam Fronczak
Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Dorota A. Cianciara
Szkoła Zdrowia Publicznego; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
prof. dr. hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego; Zastępca Przewodniczącego Rady NFZ
Grzegorz Kubalski
Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
Grzegorz Hudzik
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach
Marcin Bombrych
Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz, Główny Inspektorat Sanitarny
prof. dr hab. n. med. Jan Krakowiak
Prezes Zarządu Poddębickiego Centrum Zdrowia
prof. dr hab. n.med. Lech Panasiuk
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Jolanta Prochaska
Naczelnik Wydziału ds. Szczepień Ochronnych w Departamencie Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Główny Inspektorat Sanitarny
dr n. med. Ewa Czeczelewska
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
dr n. o zdr. Aleksandra Saniewska-Kilim
Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
Departament Matki i Dziecka; Ministerstwo Zdrowia
Michał Kidawa
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Katarzyna Dramińska
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ciarán Nicholl
Ispra Sector Head, Internal and External Communications Unit, Programmes and Stakeholders Relations Directorate, Joint Research Centre, Komisja Europejska
dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka
Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
dr n. med. Krzysztof Kuszewski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH); Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego;
Wiceprezes Polskiej Unii Onkologii