dr n. med. Beata Małecka-Libera
Pełnomocnik Rządu ds. Projektu ustawy o Zdrowiu Publicznym
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Marek Posobkiewicz
Główny Inspektor Sanitarny
Marek Wójcik
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
Dorota Idzi
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak
Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
Rudolf Borusiewicz
Przewodniczący Rady NFZ, Dyrektor Biura ZPP
dr n. med. Piotr Burda
Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
prof. dr hab. n. med. Adam Fronczak
Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz E. Baranowski
Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro- Salutem”
Ewa Jankowska
Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI
Jolanta Bilińska
Prezydent – The International Alliance of Patients Organizations (IAPO) –
Międzynarodowy Sojusz Organizacji Pacjentów
Prof. dr. Krzysztof Maruszewski
Director IHCP, Joint Research Centre; Komisja Europejska
Marek Olszewski
Prezes Zarządu Związku Gmin Wiejskich
prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
dr n. med. Krzysztof Kuszewski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP – PZH); Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego;
Wiceprezes Polskiej Unii Onkologii
dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Dyrektor Instytutu Sportu w Warszawie
Barbara Jaworska-Łuczak
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Ciarán Nicholl
Ispra Sector Head, Internal and External Communications Unit, Programmes and Stakeholders Relations Directorate,
Joint Research Centre, Komisja Europejska